Stålsiloer

Stålsilo

Type AST

Aagaard A/S leverer komplette modulopbyggede siloanlæg til opbevaring af træspåner, savsmuld, støv, granulater etc. Siloerne kan leveres med spidst tag for cyklon eller med fladt tag for filteranlæg. Der kan monteres udmader med eller uden transportsnegl til f.eks. fyringsanlæg, briketpresse eller container etc. Alle siloer er godkendt med statiske beregninger. Siloerne leveres adskilt og samles let på montagestedet med specielle samleskinner, hvilket minimerer fragtomkostningerne og montagetiden.

PDF Brochure